Skip to content

YTN:n energia-alan ylemmille toimihenkilöille neuvottelutulos

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Energiateollisuus ry saavuttivat 31.5. kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen. Sopimuskausi on 1.2.2017 -31.1.2018.

Sopimusosapuolet sopivat, että työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisesta sopimuksesta työnantajan kanssa neuvottelee ensisijaisesti luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, ylemmät toimihenkilöt yhdessä sopivat työnantajan kanssa marraskuun loppuun mennessä sitä, millä tavoin ylempien toimihenkilöiden vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Jos paikallisesti sopimusta ei synny, työnantaja toteuttaa työajan pidennyksen siten, että 7,5 tunnin/ 37.5 tunnin työajan pidentäminen toteutetaan lisäämällä vuorokautista työaikaa kerrallaan vähintään 30 minuutilla. Pidennetyn työajan ajankohdasta on ilmoitettava seitsemän päivää aikaisemmin. Vuorokautinen työaika voi olla tällöin enintään 10 tuntia. Säännöllisen työajan ollessa 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, työaikaa pidennetään vähentämällä yksi työajan lyhennysvapaa.

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä työajan pidentäminen toteutetaan lisäämällä vuosityöaikaa 24 tunnilla. Työajan pidentäminen koskee myös työehtosopimuksesta poikkeavia työpaikoilla sovellettavia keskeytymättömän kolmivuorotyön vuosityöaikoja.

Neuvotteluosapuolet sopivat, että työaikapankkijärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Neuvotteluosapuolet sopivat, että mikäli yritys joutuu poikkeukselliseen kriisiin ja vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, voidaan kirjallisesti sopia luottamusmiehen kanssa tilapäisistä työehtosopimuksen mukaisten työehtojen muutoksista enintään yhdeksi vuodeksi. Sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Sopimukseen kuuluu irtautumislauseke, jos kilpailukykysopimusta ei synny.

YTN:n hallitus käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan 1.6.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu