Skip to content

YTN arkkitehtisuunnittelualalle työehtosopimus ja palkkaratkaisu voimaan

Arkkitehtisuunnittelualan uusi työehtosopimus on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Työehtosopimus astuu voimaan 10.3. Sopijaosapuolet ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Palvelualojen työnantajat Palta ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL.

Sopimus on yleissitova, eli sitä sovelletaan kaikissa alalla toimivissa yrityksissä ja alalla solmituissa työsuhteissa.

Merkittävin tekstimuutos liittyy tasa-arvoisiin vanhempainvapaisiin. Sopimus tuo molemmille vanhemmille 32 arkipäivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 arkipäivän raskausvapaan.  Aiemmin isyysvapaana tunnettu palkallinen vapaa oli vain kuusi arkipäivää.

Vastapainona perhevapaille lomautusilmoitusaika lyhenee seitsemään päivään. Myös itsestään riippumattomasta syystä irtisanotulle lomakorvauksen lisäksi maksettava lomaraha poistuu.

Palkkaratkaisusta hyvä pohja sopimiseen

Sopimuksen palkkaratkaisu antaa mahdollisuudet hyvään paikalliseen sopimukseen. Mikäli palkkaratkaisua ei saada sovittua tai haluta sopia paikallisesti, takaa sopimus kaikille seuraavat korotukset:

Vuonna 2023 kaikille jaetaan 12,5 % suuruinen kertakorvaus laskettuna helmikuun kuukausipalkasta luontoisetuineen. Palkaton poissaolo helmikuussa ei vaikuta kertaerän suuruuteen. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.  Työnantaja voi päättää, maksetaanko koko kertaerä huhtikuussa vai puolet huhtikuussa ja puolet myöhemmin, viimeistään lokakuussa. Kaikille huhtikuussa tuleva yleiskorotus tunti- ja kuukausipalkkoihin on 3,0 %. Työnantajan jakaman työpaikkakohtaisen erän osuus on 0,5 %.

Vuonna 2024 sopimus takaa kaikille 1,3 % yleiskorotuksen työpaikkakohtaisen erän ollessa 1,2 %.

Kaksivuotisen ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus on 7 prosenttia sopimuskaudelle. Yleiskorotusta tästä on 4,3 prosenttia.

Uusi työehtosopimus tulee myöhemmin ladattavaksi YTN arkkitehtisuunnittelualan verkkosivulle.

Lisätiedot

Jussi Nousiainen
sopimusalavastaava
YTN arkkitehtisuunnitteluala
jussi.nousiainen@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu