Skip to content

Strejkunderstöd

Ansökan om strejkunderstöd efter ansökningsprocessen öppnas 29.3.2023

Om du inte har ansökt om understöd tidigare kan du ansöka nu efter ansökningsprocessen! Strejkunderstöd kan ansökas fram till den 26 april, varefter vi behandlar alla ansökningar på en gång. Läs anvisningarna.

 

Hur söker jag strejkunderstöd? På den här sidan hittar du anvisningar om hur du ansöker om strejkunderstöd.

Information om strejkunderstödet

 • Strejkunderstödet är en ersättning som betalas av YTN:s medlemsförbund till medlemmar som inte har förvärvsinkomster på grund av strejken. Det kan erhållas av en person som har anslutit sig till ett YTN-medlemsförbund före strejken inleds. Medlemskap i endast arbetslöshetskassan (t.ex. KOKO, YTK) ger inte rätt till strejkunderstödet.
 • Strejkunderstödet betalas ut för arbetsdagarna enligt arbetsskift.
 • Grunden för att strejkunderstödet betalas ut är strejkunderstödsblanketten och att man strejkar under hela strejken (se avsnittet Ansök om strejkunderstöd för närmare anvisningar).
 • YTN betalar skatterna och rapporterar uppgifterna om understöden till skattemyndigheten. Underhållsskyldighet påverkar inte storleken på strejkunderstödet.
 • Studentmedlemmar får strejkunderstöd i enlighet med linjedragningen i varje förbund. Kontakta ditt förbund!
 • Strejkunderstöd betalas ut efter att strejken har avslutats, när sökandens medlemsuppgifter och strejkdagarna har kontrollerats.
 • YTN:s styrelse beslutade om en rekommendation om ett strejkunderstöd på 80 euro per dygn. För närmare information kontakta ditt fackförbund.

Ansök om strejkunderstöd

Endast medlemmar i YTN:s medlemsförbund kan ansöka understödet. Du kan ansöka om understödet i själva ansökningsprocessen och efter ansökningsprocessen. Du behöver bara ansöka om understödet en gång!

Bekanta dig först noggrant med anvisningarna:

 • Välj rätt strejk.
 • Ange i ansökan alla dagar du har varit i strejk. Ansök endast understöd för dagar då du skulle ha haft en arbetsdag.
 • Om du vill får du en bekräftelse på din ansökan till din e-post. Du kan se de ansökningar du har lämnat in i e-tjänsten i dina egna uppgifter.
 • Vid behov kan du ändra din ansökan under ansökningsperioden för understödet. Skicka inte flera ansökningar!
 • Ansökningar om strejkunderstöd behandlas av ditt fackförbund och ditt medlemskap granskas.
 • Observera att vi kan be dig om ett löneintyg som visar de oavlönade dagarna.
 • Du kan ansöka om understödet i själva ansökningsprocessen och efter ansökningsprocessen. Du behöver bara ansöka om understödet en gång!

Länk: Fyll i ansökan om strejkunderstöd här

Fyll i ansökningsblanketten på adressen https://asiointi.ytn.fi/lakkoavustus. Länken tar dig till Telias sida. Identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat.

Efter att din ansökan har stängts kan det ta flera arbetsdagar att behandla din ansökan, beroende på antalet ansökningar och hur snabbt din fackförening granskar dem. Observera att det kan ta flera veckor att få strejkunderstödet.

På strejkunderstöd verkställer vi förskottsinnehållning enligt 88 § i inkomstskattelagen och Skatteförvaltningens beslut. Förskottsinnehållningsprocenten för det dagsspecifika strejkunderstödet på 80 euro är 35 procent för den del som överstiger 16 euro. Du behöver inte skicka ditt skattekort.

Om du har frågor kan du kontakta oss på: lakkoavustukset@ytn.fi.


Mer information

 • Bekanta dig med Frågor och svar om strejken.
 • Du hittar information om förhandlingarnas situation på vår webbsida samt på våra sociala medier på Twitter och Facebook.
 • De avtalsansvariga för våra avtalsområden svarar på dina frågor. Dessutom får du hjälp av förtroendemännen för högre tjänstemän i ditt företag.
 • Vår telefonjour betjänar på numret 09 42727766 eller via e-post på lakko@ytn.fi. Bekanta dig med jourtiderna.
 • Vi skickar även branschspecifika nyhetsbrev till medlemmar i YTN:s fackförbund. Kontrollera också att dina arbetsplats- och kontaktuppgifter är uppdaterade i ditt förbunds medlemsregister!
På Svenska
Asiointipalvelu