Skip to content

EPA-ala

Alan toimijat

Pia Hiltunen (Tekniikan Akateemiset TEK) pia.hiltunen@ytn.fi p. 09 2291 2223
Kati Hallikainen kati.hallikainen@ytn.fi p. 0201 801 853
Jukka Sippola jukka.sippola@ytn.fi p. 09 622 68 541
Juha Särkkä (Insinööriliitto IL ry) juha.sarkka@ytn.fi p. 0201 801 843
Heikki Meskanen (Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY) heikki.meskanen@ytn.fi
Henrik Muukkonen henrik.muukkonen@tek.fi
Hanna Koskenheimo, tutkija (Akavan Erityisalat AE) hanna.koskenheimo@ytn.fi p. 0201 235 368
Jaana Sääksberg (Tekniikan Akateemiset TEK) jaana.saaksberg@ytn.fi p. 09 2291 2260

Taustaryhmä

Pertti Pärssinen

Pertti Niemi

Matti Katajisto

Johanna Kara

Juha Sihvo

Nina Niva

Olli Eeronheimo

Markku Pesonen

Joni-Marko Laine

Mikko Toivola

Iiro Auterinen

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta