Skip to content

Sopimustoiminta

Medialiitto solmii kuutta eri henkilöstöryhmää koskevat työehtosopimukset, joista muun muassa kirjatyöntekijöitä ja lehdistön toimituksellista henkilöstöä koskevat työehtosopimukset ovat yleissitovia. Ylempien toimihenkilöiden osalta työehtosopimuksia ei kattavasti sovelleta (palkankorotukset, ylityökorvaukset), mutta suurta osa työehtosopimusten määräyksistä noudatetaan kuitenkin ylempiin (sairas- ja loma-ajan palkka, jne).

Alalla on yli 2000 yritystä, joista Medialiiton jäseninä on noin 700. Graafisella toimialalla toimii noin 850 yritystä, joista järjestäytyneitä 180. Ala työllistää noin 30 000 henkilöä. Ylempiä toimihenkilöitä Medialiiton jäsenyrityksissä on noin 2000. YTN-liitoissa alan jäseniä on 1200. Suurin osa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Ala on koko Euroopassa pienyritysvaltainen.

Mainostoimistossa työskentelee noin 240 YTN-jäsentä. Alalle on tyypillistä täydellinen sitovien kollektiivisten sopimusten puuttuminen ja työsuhteen ehtojen luova tulkinta.

Media-alan työehtosopimukset:

Työnantajapuolen järjestäytyminen

Medialiitto www.medialiitto.fi (ent. Viestinnän keskusliitto) on media-alan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö.
Liitto neuvottelee kuutta eri henkilöstöryhmää koskevat työehtosopimukset, joista muun muassa kirjatyöntekijöitä ja lehdistön toimituksellista henkilöstöä koskevat työehtosopimukset ovat yleissitovia. Keskusjärjestö toimii ensisijaisesti painetun viestinnän ja graafisen teollisuuden työnantajajärjestönä.

Medialiiton jäsenliitot ovat:

 

 

Asiointipalvelu