Skip to content

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala

YTN Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala

Alalla työskennellään esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

  • Neuvonta ja konsultointi
  • Tilintarkastus
  • Kirjanpito
  • Palkanlaskenta
  • Verotus
  • Yritysjärjestelyt
  • Tukihenkilötehtävät
  • Lainsäädäntö

Tilintarkastuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa työskentelee noin 5 000 YTN-liittojen jäsentä. Alan suurimpia yrityksiä ovat Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PwC.

Taloushallintoalan eri yrityksissä työskentelee noin 1 600 YTN-liittojen jäsentä. Alan suurimpia yrityksiä ovat Talenom, Rantalainen, Visma/Azets ja Accountor. Lisäksi toimiala koostuu pienemmistä tili- ja kirjanpitotoimistoista.

Kilpailu osaavasta työvoimasta tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla kovenee ja työn vaativuus kasvaa. Tilintarkastustoiminnan sääntelyä on vahvistettu. Työnantajan vetovoimalla on kasvava merkitys rekrytointitilanteissa. Vetovoimatekijöihin lukeutuvat myös työhyvinvointiin liittyvät tekijät.

Jotta tämäkin YTN ala ajaisi nimenomaan jäsentensä asioita, neuvottelutavoitteiden ja muiden asioiden valmistelua varten koostetaan alan työpaikkojen aktiiveista koostuvaa taustaryhmää vuoden 2021 aikana.
Löydät meidät myös facebookista!

Jäsentutkimus 2020

YTN tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointiala_jäsentutkimuksen tuloskooste

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan sekä taloushallintoalan ylempien toimihenkilöiden edunvalvonta

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla ei ole työehtosopimusta.

Taloushallintoalan työehtosopimus on solmittu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Ammattiliitto Pro ry:n ja Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä ja se koskee soveltamisalansa mukaan ”tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehtoja”. Työehtosopimuksen ulottuvuus kattaa työntekijätason ja sitä ei sovelleta ”yrityksen johtoon eikä toimihenkilöihin, jotka päättävät työnantajan edustajana itsenäisesti tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden työehdoista”. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta.

Tutkimukset:

Vuosittain tehdään taloushallintoalan oma ja tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan oma jäsentutkimus. Linkeistä löydät vuositason tutkimustulokset.

YTN-data https://ytn.fi/tutkittua-tietoa/ julkaistaan vuosittain ja siihen vastaavat kaikki akavalaisten liittojen jäsenet. Vuoden 2019 raportin mukaan tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla on kolmanneksi eniten matkapäiviä kaikista YTN sopimusaloista, toimialalla on yleistä vaihtaa uusiin tehtäviin samalla työnantajalla ja oma työsuhde koetaan hyvin tai melko vakaaksi (yhteensä yli 90%).

Työelämän laatua kuvaavien kysymysten perusteella alan jäsenten mielestä suurin kehityskohde on alan palkkaus ja sen kannustavuus. Tämän jälkeen seuraaviksi merkittävimmät kehitystarpeet löytyvät työkyvystä sekä hyvinvoinnista ja mahdollisuudesta esimiehen tukeen.

Vuoden 2017 -raportin mukaan tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla on kaikista aloista matalin mediaani-ikä, korkein todellinen viikoittainen työaika ja eniten alle 30-vuotiaita. Alan asiantuntijoiden viikoittainen todellinen työaika on kaksi tuntia korkeampi kuin YTN:ssä keskimäärin. Lähes kolme neljästä vastaajasta (72,3%) kokee, että työmäärä on jatkuvasti tai ajoittain liian suuri.

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan suurimmat ammattijärjestöt:

Tutustu myös omaluottamusmies.fi työelämän tietopalveluun!