Skip to content

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi

Tilintarkastuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa työskentelee noin 5200 YTN-liittojen jäsentä. Alan suurimpia yrityksiä ovat Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PwC.

Jokaisen potentiaali parhaaseen käyttöön

Kilpailu osaavasta työvoimasta tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla kovenee ja työn vaativuus kasvaa. Työnantajan vetovoimalla on kasvava merkitys rekrytointitilanteissa. Vetovoimatekijöihin lukeutuvat myös työhyvinvointiin liittyvät tekijät.

YTN-data 2017 -raportin mukaan tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla on kaikista aloista matalin mediaani-ikä, korkein todellinen viikoittainen työaika ja eniten alle 30-vuotiaita. Alan asiantuntijoiden viikoittainen todellinen työaika on 2h korkeampi kuin YTN:ssä keskimäärin. Lähes kolme neljästä vastaajasta (72,3%) kokee, että työmäärä on jatkuvasti tai ajoittain liian suuri.